Dobrze się przygotuj


Image

Employees app


Employees app After arrival in the Netherlands, at the place of employment, you will receive information and instructions from the employer on how to install the employee app Plan4Flex. You need this app to start the cooperation and make sure it runs smoothly. A password to access the app will be sent to your email address. After logging in, a set of documents can be signed in the app, such as the employment contract, housing contract and more. 

Please note that if you do not sign the document or sign it too late, the fee will be charged to your account later.

The app is also used to put you in touch with the NWH Jobs office in the Netherlands. Thanks to the app you can remotely sign all documents, receive the work plan, send the working hours needed to receive the salary and report any problems and ask questions.

Warto Wieziec app

Aplikacja dla pracowników


Po przyjeździe do Holandii w swoim zakładzie pracy otrzymasz od pracodawcy informacje i instrukcje, jak zainstalować aplikację pracowniczą Plan4Flex. Jest ona niezbędna do rozpoczęcia i sprawnego przebiegu współpracy. Hasło do logowania się w aplikacji otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail. Po zalogowaniu podpiszesz w niej szereg dokumentów, takich jak umowa o pracę, umowa o zakwaterowanie itd.

Uwaga: jeśli nie podpiszesz dokumentu w terminie, wypłata wynagrodzenia nastąpi z opóźnieniem.

Aplikacja służy również do kontaktów z biurem NWH Jobs w Holandii. Dzięki niej zdalnie podpiszesz wszystkie dokumenty, otrzymasz harmonogram pracy, prześlesz informację o przepracowanych godzinach potrzebną do naliczenia wynagrodzenia, zgłosisz ewentualne problemy i zadasz pytania.

Dzięki temu będziesz wiedział, co na Ciebie czeka


Dobre przygotowanie to połowa sukcesu

Gdy przybywasz do Holandii do pracy, czeka Cię szereg formalności. Nie tylko po przyjeździe, ale i w trakcie pobytu. NWH Jobs zapewni Ci wsparcie i pomoc. Zebraliśmy dla Ciebie Informacje, które warto znać wcześniej.
NWH Jobs Poland contract

Umowa o pracę


Umowa o pracę zawsze podpisywana jest na czas określony. Zastosowanie ma układ zbiorowy pracy (CAO) ABU dla pracowników tymczasowych. Od momentu rozpoczęcia zatrudnienia w agencji NWH Jobs wynagrodzenie zależne jest od tabeli wynagrodzeń zleceniodawcy (zgodnie z ABU CAO).
NWH Jobs Poland Salary

Wynagrodzenie


Wynagrodzenie w Holandii zawsze podawane jest w kwocie brutto i zależy od wieku pracownika. Dwa razy w roku ustawowe wynagrodzenie minimalne poddawane jest waloryzacji. Odbywa się to zawsze co pół roku, 1 stycznia i 1 lipca. Wysokość wynagrodzenia zależy od miejsca pracy i jest ono zgodne z CAO obowiązującym danego zleceniodawcę. Stawki mogą zatem różnić się w poszczególnych przedsiębiorstwach i branżach. Rozliczenie przepracowanych godzin odbywa się w systemie tygodniowym. Przyjeżdżasz do pracy w Holandii po raz pierwszy? Pierwsza wypłata następuje zwykle w trzecim tygodniu pracy (najczęściej w piątek), po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego BSN. Jeśli posiadasz już numer BSN, wypłatę otrzymasz w drugim tygodniu pracy. Na odcinku wynagrodzenia znajdziesz informację o liczbie opłacanych godzin i stawce godzinowej. Dostępne są również informacje o wynagrodzeniu netto i metodzie jego obliczania.

NWH Jobs Poland Holiday

Urlop wypoczynkowy i świadczenie urlopowe


Rozliczenie zawiera również informacje o liczbie zgromadzonych ustawowych dni urlopu wypoczynkowego, wyrażonych w godzinach. Wypłata godzin urlopowych następuje w chwili przejścia na urlop lub w terminie sześciu tygodni od zakończenia umowy o pracę. Świadczenie urlopowe otrzymasz raz w roku w maju lub w terminie sześciu tygodni od zakończenia umowy o pracę.
NWH Jobs Poland Bank account

Rachunek bankowy


Zanim przeprowadzisz się do Holandii, musisz założyć rachunek bankowy. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest bowiem podanie jego numeru. Wynagrodzenie wypłacane jest w euro. Zadbaj więc o to, aby Twój bank honorował przelewy w obcych walutach. W przypadku zmiany rachunku bankowego w trakcie współpracy nie zapomnij niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcy. Nowe dane do przelewu wynagrodzenia należy przekazywać przez aplikację Plan4Flex.

NWH Jobs Poland BSN

Numer BSN


Numer BSN (numer ewidencyjny obywatela), znany niegdyś również jako numer SoFi, to identyfikator, jaki musi posiadać każda osoba wykonująca pracę w Holandii. Numer BSN wydawany jest przez holenderskie urzędy gminy za okazaniem ważnego paszportu lub europejskiego dowodu osobistego.

Bez numeru BSN nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia, dlatego w pierwszym tygodniu pobytu pracodawca stara się zarejestrować pracownika w RNI (rejestrze osób bez stałego miejsca pobytu w Holandii). Numer BSN nadawany jest bezpłatnie.

NWH Jobs Poland Health insurance

Ubezpieczenie zdrowotne


Każdy pracownik zatrudniony przez agencję NWH Jobs ma obowiązek posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia. W umowie o pracę zawarte jest upoważnienie pracodawcy do reprezentowania pracownika w kontaktach z ubezpieczycielem. Koszty ubezpieczenia są automatycznie potrącane z tygodniowego wynagrodzenia. Każdy pracownik może też samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia. Wówczas konieczne jest przesłanie polisy ubezpieczeniowej do pracodawcy.
Często Zadawane Pytania
Image
Image