Nieuws


Image

NEN4400-1 certificering verlengd


Onlangs is er binnen onze organisatie een inspectie uitgevoerd op onder andere de naleving van de eisen voor de personeels- loon- en financiële administratie.

Wederom voldoet Uitzendbureau NWH Jobs B.V. aan alle gestelde eisen in de norm NEN4400-1:2017 & Handboek Normen SNA en behouden wij onze certificatie en vermelding in het Register Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl).

Laatste nieuws