Nieuws


Image
Image
Image
Image

Interview met inspecteur van SKW Certificatie


NWH Jobs huisvest haar internationale uitzendkrachten via partnerbedrijf FACI. Zij regelen diverse soorten woonruimten, inclusief inrichting en inventaris. De huisvesting via FACI voldoet volledig aan de norm van Stichting Normering Flexwonen, het certificaat voor organisaties die woningen voor internationale uitzendkrachten aanbieden.

SKW Certificatie is één van de aangewezen inspectie instellingen die onder andere het SNF-keurmerk mag inspecteren. Dion Putter is werkzaam als inspecteur bij SKW Certificatie (binnenkort SKG-IKOB) en komt regelmatig bij FACI langs voor het inspecteren van de huisvesting.

In dit interview met Dion lees je meer over huisvestingsinspecties en het SNF-keurmerk. 

Waar moeten woningen in de uitzendbranche precies aan voldoen?

“Woningen moeten voldoen aan het SNF-keurmerk van Stichting Normering Flexwonen (SNF).  Dit keurmerk is vastgelegd in de SNF norm en is terug te vinden op normeringflexwonen.nl en kent diverse onderdelen waaronder; bezetting, leefruimte GBO, daglichttoetreding van verblijfsruimte, afmeting van de slaapkamer per persoon, kledingkastruimte, verwarming, sanitaire voorzieningen (het aantal toiletten en douches), hygiëne, (brand)veiligheid, etc., maar ook het onderhoud, beheer en staat van de huisvestingslocatie waarop wordt beoordeeld.

Ook speelt informatievoorziening een belangrijke rol. In de vorm van huis en leefregels is er in huisvesting een informatiekaart met o.a. alarmnummers, contactpersoon beheerder en een QR-code met een link naar SNF aanwezig. Alle informatie is opgesteld in de relevante taal van de bewoners.  

Kortom ieder onderdeel vanuit de norm bestaat uit specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Tijdens een inspectie, die we periodiek en steekproefsgewijs op locatie uitvoeren, gaan we de eisen af en maken we de balans op, waaruit vervolgens een overzicht in de vorm van een rapportage wordt gegenereerd van de beoordeelde huisvestingslocatie. Door SNF is hiervoor een tool ontwikkeld (Informis). Dit is een database waarin alle informatie van de huisvestingslocatie wordt vastgelegd. Zodra de inspectie is afgerond heeft de beheerder van FACI direct het inspectie resultaat inzichtelijk. 

De norm kent twee kwalificaties dit betreft ‘minor’ en ‘major’ tekortkomingen. Als we tijdens een inspectie een major aantreffen moet de organisatie dit binnen 6 weken oplossen. Via informis kunnen er foto’s worden geüpload waarbij de organisatie kan aantonen dat de majors zijn opgelost. Vanuit Informis beoordelen we de foto’s en kunnen eventueel beslissen om een her inspectie op locatie in te lassen.

Wij betreden de woningen altijd samen met de huisvestingsmanager van FACI. We gaan dus nooit alleen een huisvestingslocatie.

Voldoet de huisvesting aan alle eisen van de norm? Dan ontvangt het FACI een “SNF-keurmerk Sticker.”

Wat doe je als inspecteur? Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden?

“Als inspecteur controleer ik aan de hand van de SNF-checklist of de huisvestingslocatie aan alle NORM eisen voldoet. Dat gaat steekproefsgewijs op basis van het aantal geregisterde huisvestingslocaties. De huisvestingsmanager is verantwoordelijk voor het actueel en up to date houden van de database (Informis).  

Alle SNF gecertificeerde bedrijvenhebben in 2022 een 100% controle gehad waarbij alle huisvestingslocaties zijn gecontroleerd. Ook bij FACI is op deze manier een goed beeld verkregen van hoeveelheid huisvesting die ter beschikking is. In Plan 4 Flex, de software waar NWH Jobs mee werkt, is tevens inzichtelijk welke medewerkers in welke huisvesting zijn gehuisvest. Dit jaar wordt 50% van de huisvesting opnieuw geïnspecteerd en het jaar daarop de volgende 50% van de huisvestingslocatie.

Niet te vergeten dat ook alle nieuwe aangemelde huisvestingslocaties binnen de gestelde termijn van zes weken geïnspecteerd dienen te worden. Vanuit de praktijk is het gunstig om meerdere nieuwe huisvestingslocaties van FACI te controleren in combinatie met een controle van de huidige huisvesting.”

Wat vind je het belangrijkste bij het keuren van een woning?

“Dat is een goede vraag, allereerst is het belangrijk dat alle medewerkers op een humane manier kunnen wonen en genieten van hun woongenot. Kortom net als wij dat zouden doen en willen! Het SNF-keurmerk draagt hier op een goede en positieve manier aan bij. Daarnaast letten we bij een keuring onder andere op: de algemene indruk van de woning, de hygiëne, veiligheid en nog veel meer. Ook kijken we naar we hoe het is geregeld met bijvoorbeeld het melden van overlast en hoe de woning schoon en netjes gehouden wordt door de bewoners. Ik kan je vertellen dat we heel wat meemaken in de praktijk. Dat maakt het inspectie werk ook zo leuk.

FACI heeft een systeem bedacht met waarschuwingen (gele of rode kaart) en daarbij een beloningssysteem voor de bewoners in de vorm van een lekkere versnapering. Het onderhoudsteam beheert dit systeem en dit resulteert in een aantoonbare verbetering van de kwaliteit.

Natuurlijk gebeurt het wel eens dat er iets in een huisvesting kapotgaat, FACI pakt dat direct op. De bewoners kunnen contact opnemen met hun coördinator waarna deze het onderhoudsteam van FACI informeert. Bij FACI wordt n.a.v. onze inspecties en gemelde problemen van bewoners ad rem gereageerd en geïnvesteerd in woningen.”

Welke ontwikkelingen zie je bij huisvesting in de uitzendbranche?

“Wij merken wel dat er steeds meer uitzendkrachten vanuit andere landen naar Nederland komen om hier te werken. Naar aanleiding daarvan zien en horen we steeds vaker dat er geen of nieuwe vergunningen meer worden verstrekt, omdat de lokale overheid/gemeentes hier een eigenbeleid in hebben aangenomen. Persoonlijk vind ik dit erg jammer, want hierdoor komt de branche wel in het nauw op het gebied van huisvesting.

Wat een positieve ontwikkeling is, is dat we zien dat er een betere samenwerking is en komt met de lokale overheid/gemeentes op het gebied van grotere complexen of aankoop van onroerend goed om te renoveren tot een goede huisvestingslocatie. Ook FACI doet dit in overleg met de lokale overheid/gemeente.

Een nog strengere aanscherping op de bestaande regels zou jammer zijn. Zeker gezien de laatste ontwikkelingen en berichtgeving in de woningbranche.

Verandering voor de huisvestingsbranche van internationale medewerkers zou hierdoor in gevaar raken. Het huidige SNF-keurmerk is er niet voor niets ontwikkeld.

Je hoort dat men denkt dat de huisvesting een verdienmodel is voor de uitzendbranche, maar daar moet je je niet in vergissen. Met de huidige huurprijzen, stijgende kosten en vooral ook de regels waaraan huisvesting dient voldoen is het echt niet zo gemakkelijk.”

Welke tips wil je meegeven?

“Blijf in contact met de lokale overheid/gemeentes en probeer met elkaar plannen te ontwikkelen om op een goede en humane manier internationale medewerkers te kunnen blijven én mogen huisvesten.

Als iets niet meer mag of moeilijk lukt, dan bestaat er een kans dat de mogelijke illegaliteit zal gaan toenemen. Dat is juist iets wat we niet willen. Laten we het gedachtengoed van de SNF Norm hoog in het vaandel, realistisch en haalbaar houden. Dit komt binnen de branche iedereen ten goede.”

Laatste nieuws