Nieuws


Image
Image

Geselecteerd voor keuren van woningen voor Flexwonen


Als er internationale uitzendkrachten bij NWH Jobs komen werken dan regelen wij ook een geschikte woning. In de regio heeft beheerbedrijf FACI, zusterbedrijf van NWH Jobs, diverse soorten woonruimten beschikbaar. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze internationale uitzendkrachten zich snel thuis voelen in Nederland en met plezier en zonder zorgen naar hun werk gaan. Om ervoor te zorgen dat de woningen voldoen aan de normen zijn wij in het bezit van een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen. Sinds kort is FACI ook geselecteerd om namens de stichting een gedeelte van de keuring zelf uit te voeren.

Stichting Normering Flexwonen
Organisaties die woningen voor internationale uitzendkrachten aanbieden, kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor moeten zij wel voldoen aan de norm. Het SNF-keurmerk stelt de norm op het gebied van ruimte, privacy, sanitair, (brand)veiligheid, hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en toezicht en beheer. Elk onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de woning moet voldoen. Woningen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet een woning niet en worden zaken niet snel hersteld dan wordt de aanbieder uit het register van de SNF geschreven.

Woningen uitzendkrachten
Dat een goede woning de basis is voor gemotiveerde uitzendkrachten weten we bij NWH Jobs als geen ander. Daarnaast vinden wij het uitermate belangrijk om goed voor onze internationale uitzendkrachten te zorgen en daar hoort een goed woonklimaat bij. Daarom regelen wij via FACI een geschikte woning inclusief inrichting en inventaris. De woningen zijn huiselijk, schoon en zelfs bij grotere woningen komt er geregeld een hovenier langs om ook de tuin te onderhouden.

Daarnaast kunnen de bewoners altijd 24/7 bij onze interne coördinatoren, die Pools spreken, terecht om eventuele verbeterpunten te bespreken. Bovendien is er in elke woning een QR-code aanwezig waarmee ze direct een melding bij het SNF kunnen indienen. Met omwonenden houden we ook rekening. Wij bellen altijd aan om te vertellen wie we zijn, wat we doen en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Ook voor omwonenden zijn we 24/7 bereikbaar.

FACI leidt inspecteurs huisvesting op
De organisatie SNF biedt geselecteerde organisaties de mogelijkheid om een gedeelte zelf te keuren. FACI komt hiervoor in aanmerking en er zijn momenteel drie collega’s, waaronder de facilitair manager, facilitair medewerker en medewerker technische dienst van FACI in opleiding om als inspecteur aan de slag te mogen. Binnenkort wordt er gestart met een pilot ‘zelfinspecties’ in samenspraak met SNF. Met deze pilot kunnen wij inspectierapporten aanleveren die naderhand worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen we zelf een gedeelte (30%) van de woningen inspecteren. Uiteraard blijft er wel een eindcontrole door een externe partij.

Voorstander van 100% controle
Wij zijn voorstander van 100% controle. Waarom? Omdat wij vinden dat de huisvesting altijd in orde moet zijn. Niet alleen tijdens een jaarlijkse keuring. Daarom mogen ze bij onze woningen het hele jaar door langskomen. Want wij zorgen er samen met FACI voor dat we continu voldoen aan het keurmerk.

Heeft u vragen over onze huisvesting of bent u benieuwd naar meer informatie? Neem contact met mij op. Of stuur een e-mail naar dennis@nwhjobs.nl.

Laatste nieuws