Nieuws


Image

Coronavirus


Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Iedereen moet en kan er aan bijdragen om verspreiding van het virus te beperken.

Onze uitzendkrachten worden regelmatig door ons geïnformeerd hoe hiermee om te gaan in de huisvesting en tijdens het werk. NWH Jobs wil haar medewerkers een veilige woonomgeving bieden. Dit kunnen we alleen bereiken als wij rekening met elkaar houden en de hygiënemaatregelen hanteren.

Als werkgever willen wij onze uitzendkrachten goede zorg bieden voor het geval zij in deze periode zonder werk thuis zitten. Zij krijgen volgens hun contract doorbetaald en hun zorgverzekering loopt door tijdens het verblijf bij NWH Jobs. Bovendien kunnen de uitzendkrachten in hun huisvesting blijven wonen als ze zonder werk komen te zitten.

NWH Jobs heeft zelf ook diverse aanpassingen gedaan om toch operationeel te blijven en er voor haar klanten en uitzendkrachten te zijn. Wij volgen daarbij ook de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld en die door de meeste Nederlanders ook worden nageleefd. Bij NWH Jobs wordt er waar mogelijk volgens schema thuis gewerkt om zo de eventuele risico’s op verspreiding van het virus te reduceren. Op kantoor hanteren wij ook de minimale afstand van 1,5 meter.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Laatste nieuws

Coronavirus

3 april 2020